SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Nowa Rada Nadzorcza

Na  Walnym Zgromadzeniu Członków SML-W w Nysie, które odbyło się w dniach 9,10,11 czerwca 2014r. dokonano wyboru 9 czlonków  Rady Nadzorczej na kadencję 2014 - 2017. Na posiedzeniu w dniu 1 lipca br. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 20
e-mail:smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00