SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Organy spółdzielni

Zgodnie z § 62 Statutu Spółdzielni organami Spółdzielni są:

I. Walne Zgromadzenie

II. Rada Nadzorcza (kadencja 2017 - 2020)

Zbigniew Olesiak - przewodniczący
Jadwiga Ostrowska - zastępca przewodniczącego
Maria Biała-Cebula - sekretarz
Maciej Bandurski - członek
Bogdan Fil - członek
Tadeusz Kita - członek

Janina Kolarska

- członek

Halina Lenartowicz

- członek
Janusz Ryś  - członek ( od października 2018 r.)



III. Zarząd

Mariusz Stadnik - Prezes Zarządu
Katarzyna Kobędza - Zastępca Prezesa
Teresa Bryła - Członek Zarządu – Główny Księgowy



Podstawą prawną działalności Spółdzielni są następujące akty prawne:

ustawa „o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r.  
ustawa „Prawo spółdzielcze” z dnia 16.09.1982r.  
Statut Spółdzielni  
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  
uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni  



W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd prowadzi działania i podejmuje decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 20
e-mail:smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00