SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Zmiana opłat za wodę

          Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nysie informuje, że na wniosek spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 12.02.2020r.  nastąpiła  zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Nysa. Powyższa zmiana taryfy obowiązuje od dnia 02.03.2020r. a jej szczegóły zawarte są na stronie internetowej spółki „AKWA”, pod niżej podanym adresem: 

https://n2k9kx.webwavecms.com/taryfy-i-cenniki 

           Informujemy, iż rozliczenie zużycia wody dla poszczególnych lokali za okres 1 styczeń – 30 czerwiec 2020r. nastąpi  z uwzględnieniem przedmiotowej zmiany taryfy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 20
e-mail:smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00