SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
O nas

     Historia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z okazji 50-lecia (styczeń 2010)

     Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie została założona przez 22 członków - założycieli na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.10.1959r.  a zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Prudniku w dniu 09.01.1960r.w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pracowników Zakładów Budowy Nadwozi Samochodowych w Nysie oraz uzupełnienia budownictwa realizowanego przez Radę Narodową.

     Pierwszy budynek przy ul. Kramarskiej 8-10 Spółdzielnia odkupiła od miasta, wykończyła i oddała do użytku w dniu 11.08.1961 roku. W latach sześćdziesiątych oddano do użytku 18 budynków przy ulicach: Armii Krajowej, Bolesława Krzywoustego, Piastowskiej, Wincentego Pola, Królowej Jadwigi, Wrocławskiej, M. Drzymały, K. Marcinkowskiego i Wolności.
W latach 1970-1979 oddano do użytku 47 budynków, w tym wszystkie przy ul. Gałczyńskiego, dwa przy ul. Wrocławskiej 1, H. Siemiradzkiego 2, Bohaterów Warszawy 56-58 oraz 30 budynków na osiedlu Nysa-Południe.
Lata osiemdziesiąte to wybudowanie całego osiedla Podzamcza sek. A, B i C oraz budynków przy ul. Franciszkańskiej, Grodkowskiej, A. Kordeckiego, W. Pawlik, W. Karugi, Mariackiej, M. Drzymały, Warszawskiej i Królowej Jadwigi, łącznie 41 budynków oraz 7 budynków na osiedlu Nysa – Południe (ul. Gdańska, K.E.N. 48-49,50-53, J. Kusocińskiego 8a-8b, A. Mickiewicza 1a,1b,1c, 11-go Listopada 7-13)
Lata dziewięćdziesiąte oddano do użytkowania 25 budynków  na os. Rodziewiczówny.
Łącznie Spółdzielnia wybudowała  139 budynkówi mieszkalnych.

     Od chwili powstania Spółdzielnia wielokrotnie zmieniała nazwę, a także obszary działania:

  • w 1965 roku do Spółdzielni w Nysie przyłączono Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Postęp” w Głuchołazach,
  • w tymże 1965 roku Spółdzielnia zmienia nazwę na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Nysie,
  • w roku 1976 kolejna zmiana nazwy znika słowo „Powiatowa" i powstaje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie, która ostatecznie w 1980 roku   przyjmuje,  do   dziś    obowiązującą   nazwę  „Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Nysie”,
  • w 1983 roku następuje pierwszy podział Spółdzielni i nasze zasoby w Paczkowie zostają przekazane do nowo utworzonej tam Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • w roku 1991 następuje drugi podział Spółdzielni, w ten sposób, iż wydziela się Spółdzielnia     Domków  Jednorodzinnych  przy ul. Mickiewicza.

    
     Przewodniczącymi Rady Nadzorczej Spółdzielni byli kolejno: Ryszard Sztuk, Tadeusz Rogowski, Ryszard Tuszyński , Marian Kraśnicki,   Aleksander Paniuticz,   Eugeniusz Szewczyk, Stanisław Bąderski, Stefan Szczepański, Mieczysław Kubik Tadeusz Kita, Zbigniew Olesiak, Włodzimierz Paszkowski, a obecnie Janina Kolarska.

Pierwszym Prezesem Spółdzielni w latach 1959 - 1966  roku był Edward Indulski, a następnie funkcję tą pełnili:

Tadeusz Nowakowski       od 1966 do 1981
Zbigniew Janczewski  od 1981 do 1989
Teresa Żmuda  od 1989 do 1991
Bolesław Hermanowicz  od 1991 do 1993

Feliks Kamienik

Mariusz Stadnik           

 od 1994  do 14.07.2020

 od 16.07.2020 - nadal

   

    
     W chwili obecnej Spółdzielnia jest największym właścicielem zasobów mieszkaniowych na terenie miasta. Zasoby naszej Spółdzielni obejmują 316.677 m2 . Zrzeszamy na 01.01.2014r.  5.782 członków, w tym  294 oczekujących na mieszkania. Spółdzielnia posiada 137 wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 192 lokale użytkowe i 552 garaże. Większość budynków jest ocieplona, całkowicie zautomatyzowana oraz olicznikowana jest dostawa energii cieplnej oraz wody.

     Ostatnie wielkie zadanie inwestycyjne ( 700 mieszkań ) zakończyliśmy w 1993r. Wobec nieprzychylnej dla budownictwa mieszkaniowego polityki kredytowej, a także ubożenia społeczeństwa naszego miasta, Spółdzielnia nie była w stanie rozpocząć w minionym okresie budowy nowych domów - pomimo, iż potrzeby mieszkaniowe istnieją i nawarstwiają się.

     Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, a Spółdzielnia realizuje swoje zadania ze środków własnych. Jedyny kredyt obrotowy, to kredyt zaciągnięty na usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła nasze zasoby w 1997r.

     Na bieżąco i w terminach regulujemy swoje zobowiązania, mając opinię solidnego partnera gospodarczego, co pozwala nam dodatkowo uzyskiwać w kontaktach z naszymi partnerami lepsze warunki finansowe wykonywanych na naszą rzecz usług. 

     Te wszystkie efekty i osiągnięcia są zasługą ludzi, którzy w ciągu minionych 50 lat tworzyli Spółdzielnię, działali w jej organach, byli w niej zatrudnieni, a przede wszystkim członków Spółdzielni, którzy mieli zaufanie do osób podejmujących w ich imieniu decyzje.
Spółdzielnia Mieszkaniowa  prowadziła działalność  kulturalno – oświatową w dwóch swoich placówkach położonych w Nysie, przy ulicach: K.E.N. 35 i Torowej 1 (do 31.08.2009r.)
Działalność w klubach opierała się przede wszystkim na organizacji stałych sekcji zainteresowań, były to:

•  cztery sekcje tańca towarzyskiego    133  osoby
•  sekcja  tańca „Senior Hobby”     38  osób
•  dwie sekcje aerobiku     98  osób
•  sekcja modelarstwa lotniczego i modeli samochodów zdalnie sterowanych     15  osób
•  sekcja szachowa     20  osób
•  Klub Seniora     80  osób


Oprócz stałych sekcji zainteresowań kluby prowadziły, imprezy akcyjne takie jak:
- „Zima w mieście” w okresie ferii zimowych,
- „Lato w mieście ” połączone z półkoloniami dla dzieci w wieku szkolnym w czasie wakacji. Podczas tych imprez organizowano między innymi wycieczki - wyjazdowe, gry, konkursy, turnieje itp.
W akcjach uczestniczyło około 500 osób (dzieci i młodzieży).
Dodatkowo kluby organizowały różne imprezy   okolicznościowe  takie jak:
- zabawa karnawałowa dla dzieci,
- turnieje tańca towarzyskiego, szachowe,
- festyny sportowo- rekreacyjne,
- bal sylwestrowy  dla dorosłych w klubie przy ul. KEN 35.
Program pracy klubu można było śledzić na plakatach miejskich, w prasie lokalnej oraz na ogłoszeniach w klubach Spółdzielni i klatkach schodowych zasobów mieszkaniowych.
Uczestnicy poszczególnych sekcji reprezentowali naszą Spółdzielnię na różnego rodzaju turniejach, zawodach, pokazach i konkursach ogólnopolskich, z których przywieźli  wiele nagród i wyróżnień.
W ramach działalności klubowej prowadzony jest też wynajem pomieszczeń  klubowych na zebrania, szkolenia, konferencje oraz imprezy okolicznościowe takie jak śluby, komunie, przyjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 20
e-mail:smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00