SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
O nas

     Historia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z okazji 50-lecia (styczeń 2010)

     Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie została założona przez 22 członków - założycieli na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.10.1959r.  a zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Prudniku w dniu 09.01.1960r.w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pracowników Zakładów Budowy Nadwozi Samochodowych w Nysie oraz uzupełnienia budownictwa realizowanego przez Radę Narodową.

     Pierwszy budynek przy ul. Kramarskiej 8-10 Spółdzielnia odkupiła od miasta, wykończyła i oddała do użytku w dniu 11.08.1961 roku. W latach sześćdziesiątych oddano do użytku 18 budynków przy ulicach: Armii Krajowej, Bolesława Krzywoustego, Piastowskiej, Wincentego Pola, Królowej Jadwigi, Wrocławskiej, M. Drzymały, K. Marcinkowskiego i Wolności.
W latach 1970-1979 oddano do użytku 47 budynków, w tym wszystkie przy ul. Gałczyńskiego, dwa przy ul. Wrocławskiej 1, H. Siemiradzkiego 2, Bohaterów Warszawy 56-58 oraz 30 budynków na osiedlu Nysa-Południe.
Lata osiemdziesiąte to wybudowanie całego osiedla Podzamcza sek. A, B i C oraz budynków przy ul. Franciszkańskiej, Grodkowskiej, A. Kordeckiego, W. Pawlik, W. Karugi, Mariackiej, M. Drzymały, Warszawskiej i Królowej Jadwigi, łącznie 41 budynków oraz 7 budynków na osiedlu Nysa – Południe (ul. Gdańska, K.E.N. 48-49,50-53, J. Kusocińskiego 8a-8b, A. Mickiewicza 1a,1b,1c, 11-go Listopada 7-13)
Lata dziewięćdziesiąte oddano do użytkowania 25 budynków  na os. Rodziewiczówny.
Łącznie Spółdzielnia wybudowała  139 budynkówi mieszkalnych.

     Od chwili powstania Spółdzielnia wielokrotnie zmieniała nazwę, a także obszary działania:

  • w 1965 roku do Spółdzielni w Nysie przyłączono Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Postęp” w Głuchołazach,
  • w tymże 1965 roku Spółdzielnia zmienia nazwę na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Nysie,
  • w roku 1976 kolejna zmiana nazwy znika słowo „Powiatowa" i powstaje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie, która ostatecznie w 1980 roku   przyjmuje,  do   dziś    obowiązującą   nazwę  „Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Nysie”,
  • w 1983 roku następuje pierwszy podział Spółdzielni i nasze zasoby w Paczkowie zostają przekazane do nowo utworzonej tam Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • w roku 1991 następuje drugi podział Spółdzielni, w ten sposób, iż wydziela się Spółdzielnia     Domków  Jednorodzinnych  przy ul. Mickiewicza.

    
     Przewodniczącymi Rady Nadzorczej Spółdzielni byli kolejno: Ryszard Sztuk, Tadeusz Rogowski, Ryszard Tuszyński , Marian Kraśnicki,   Aleksander Paniuticz,   Eugeniusz Szewczyk, Stanisław Bąderski, Stefan Szczepański, Mieczysław Kubik Tadeusz Kita, Zbigniew Olesiak, Włodzimierz Paszkowski, a obecnie Janina Kolarska.

Pierwszym Prezesem Spółdzielni w latach 1959 - 1966  roku był Edward Indulski, a następnie funkcję tą pełnili:

Tadeusz Nowakowski       od 1966 do 1981
Zbigniew Janczewski  od 1981 do 1989
Teresa Żmuda  od 1989 do 1991
Bolesław Hermanowicz  od 1991 do 1993
Feliks Kamienik  od 1994 – nadal

    
     W chwili obecnej Spółdzielnia jest największym właścicielem zasobów mieszkaniowych na terenie miasta. Zasoby naszej Spółdzielni obejmują 316.677 m2 . Zrzeszamy na 01.01.2014r.  5.782 członków, w tym  294 oczekujących na mieszkania. Spółdzielnia posiada 137 wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 192 lokale użytkowe i 552 garaże. Większość budynków jest ocieplona, całkowicie zautomatyzowana oraz olicznikowana jest dostawa energii cieplnej oraz wody.

     Ostatnie wielkie zadanie inwestycyjne ( 700 mieszkań ) zakończyliśmy w 1993r. Wobec nieprzychylnej dla budownictwa mieszkaniowego polityki kredytowej, a także ubożenia społeczeństwa naszego miasta, Spółdzielnia nie była w stanie rozpocząć w minionym okresie budowy nowych domów - pomimo, iż potrzeby mieszkaniowe istnieją i nawarstwiają się.

     Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, a Spółdzielnia realizuje swoje zadania ze środków własnych. Jedyny kredyt obrotowy, to kredyt zaciągnięty na usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła nasze zasoby w 1997r.

     Na bieżąco i w terminach regulujemy swoje zobowiązania, mając opinię solidnego partnera gospodarczego, co pozwala nam dodatkowo uzyskiwać w kontaktach z naszymi partnerami lepsze warunki finansowe wykonywanych na naszą rzecz usług. 

     Te wszystkie efekty i osiągnięcia są zasługą ludzi, którzy w ciągu minionych 50 lat tworzyli Spółdzielnię, działali w jej organach, byli w niej zatrudnieni, a przede wszystkim członków Spółdzielni, którzy mieli zaufanie do osób podejmujących w ich imieniu decyzje.
Spółdzielnia Mieszkaniowa  prowadziła działalność  kulturalno – oświatową w dwóch swoich placówkach położonych w Nysie, przy ulicach: K.E.N. 35 i Torowej 1 (do 31.08.2009r.)
Działalność w klubach opierała się przede wszystkim na organizacji stałych sekcji zainteresowań, były to:

•  cztery sekcje tańca towarzyskiego    133  osoby
•  sekcja  tańca „Senior Hobby”     38  osób
•  dwie sekcje aerobiku     98  osób
•  sekcja modelarstwa lotniczego i modeli samochodów zdalnie sterowanych     15  osób
•  sekcja szachowa     20  osób
•  Klub Seniora     80  osób


Oprócz stałych sekcji zainteresowań kluby prowadziły, imprezy akcyjne takie jak:
- „Zima w mieście” w okresie ferii zimowych,
- „Lato w mieście ” połączone z półkoloniami dla dzieci w wieku szkolnym w czasie wakacji. Podczas tych imprez organizowano między innymi wycieczki - wyjazdowe, gry, konkursy, turnieje itp.
W akcjach uczestniczyło około 500 osób (dzieci i młodzieży).
Dodatkowo kluby organizowały różne imprezy   okolicznościowe  takie jak:
- zabawa karnawałowa dla dzieci,
- turnieje tańca towarzyskiego, szachowe,
- festyny sportowo- rekreacyjne,
- bal sylwestrowy  dla dorosłych w klubie przy ul. KEN 35.
Program pracy klubu można było śledzić na plakatach miejskich, w prasie lokalnej oraz na ogłoszeniach w klubach Spółdzielni i klatkach schodowych zasobów mieszkaniowych.
Uczestnicy poszczególnych sekcji reprezentowali naszą Spółdzielnię na różnego rodzaju turniejach, zawodach, pokazach i konkursach ogólnopolskich, z których przywieźli  wiele nagród i wyróżnień.
W ramach działalności klubowej prowadzony jest też wynajem pomieszczeń  klubowych na zebrania, szkolenia, konferencje oraz imprezy okolicznościowe takie jak śluby, komunie, przyjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 20
e-mail:smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00